Szótár

Keresse meg az Ön számára ismeretlen mozgásterápiával kapcsolatos kifejezéseket!

 

akusztikus: hallásérzékelés, a fül által érzékelt ingerek, felvétele, feldolgozása

anamnézis: kórelőzmény, a beteg környezetéből nyert adatok a betegség előzményeiről

apgar érték: az újszülött állapotának megítélésére szolgáló pontrendszer (Virginia Apgar amerikai aneszteziológusról elnevezett módszer, mely során a születéskor öt életjelenséget pontoznak: légzés, szívműködés, izomtónus, bőrszín és reflex / ingerlékenység)

auditív: halláson alapul, ilyen például az auditív memória, a halláson alapuló emlékezet

disz-, (dys-): előtagként, valaminek a hibás, nem megfelelő, zavart működésére utal, valamire való képtelenséget jelöli

diszfázia: beszédzavar, a beszéd megtanulásának zavara, két fajtáját különböztetjük meg

diszgráfia: írászavar, írásra való képtelenség, jelentkezhet a helyesírás hibákban és az íráskép rendezetlenségében, gyakran társul diszlexiával

diszkalkulia: számolási zavar, a matematikai ismeretek elsajátításának zavara, sokan a diszlexia egyik megnyilvánulási formájának tartanak

diszlexia: olvasászavar, olvasásra való képtelenség, az olvasás képességének elsajátítási zavara, gyakran együtt jár a diszgráfiával

dominancia: uralkodó, fő, túlsúlyban levő

finommotorika: kis izomcsoportok izolált, egymástól elkülönített mozgása, ide tartozik a szem, az arc az ujjak izmainak mozgatása

grafomotorika: kifejezetten az íráshoz szükséges izmok mozgása,

hypotonia: alacsony izomtónus, petyhüdt, tónustalan izomzat, izomgyengeség (leggyakrabban születéskori oxingénhiány válthatja ki)

képesség: valamilyen tevékenységre, teljesítményre való testi-lelki adottság, rátermettség

készség: gyakorlattal, gyakorlással megszerzett képesség, ügyesség

kinesztetikus: a saját mozgás érzékelése

lateralitás: oldaliság

motoros: mozgató

percepció: érzékelés, a valóságnak érzékszervekkel történő érzékelése

szenzomotoros: olyan mozgások, melyek kivitelezéséhez szükség van a környezetből érkező ingerek felvételéhez, feldolgozásához, és ennek alapján történik a test motoros(mozgásos) válasza

szenzoros: érző, érzékelő

taktilis: bőrérzékelés, a bőr, mint érzékszerv veszi fel a környezetből érkező ingereket, ezek a” taktilis”, a bőr által érzékelt ingerek

verbális: szóbeli, szóban elhangzó

vesztibuláris rendszer: egyensúlyérző szerv, a test egyensúlyban tartásához szükséges szerv, mely a belső fülben található

vizuális: a látott, a szemmel érzékelt ingerek felvétele